Obsluha a práce

zahrnuje všechny pracovní činnosti nutné k uvedení elektrického zařízení do chodu, zahrnuje takové úkony, jako je spínání, ovládání, monitorování a údržbu a také práce na elektrických zařízeních a neelektrické práce.


Poznámka: Pod anglickým výrazem "operation" se v ČSN EN 50110-1 pro ČR rozumí "obsluha a práce".
ČSN 343100 blíže rozvádí činnosti patřící pod pojmy "Obsluha elektrického zařízení" a "Práce na elektrickém zařízení". Závěry probíhajícího připomínkového řízení druhého vydaní ČSN EN 50110-1 budou podkladem pro event. vyžádané upřesnění pojmu "obsluha a práce".


Autor
Václav Macháček
Zdroj
Časopis Elektroinstalatér

Příbuzné termíny