Neelektrická práce (práce v blízkosti elektrických zařízení)

Neelektrická práce (práce v blízkosti elektrických zařízení) je
druh práce v blízkosti elektrického zařízení, například stavební činnost, výkopy, čištění, natírání apod.

Poznámka: Podmínky pro provádění neelektrických prací - pro činnost a pohyb nekvalifikovaných osob v blízkosti elektrických zařízeních stanovuje ČSN 343108.

ČSN EN 50110-1 v čl. 6.4.4 nestanovuje v důsledku různorodosti těchto činností konkrétní vzdálenosti na rozdíl od tab. 1 a 2 - ČSN 343108.


Autor
Václav Macháček
Zdroj
Časopis Elektroinstalatér
Příbuzné termíny