Pracoviště

Pracoviště prostor vymezený pro práci.


Poznámka: ČSN 343100 definuje pojem "pracoviště" jako" vymezený prostor pro práci na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti ".


Autor
Václav Macháček
Zdroj
Časopis Elektroinstalatér
Příbuzné termíny