Pod napětím

Práce pod napětím (nebo též lidově a špatně "pod proudem" vyslovováno osobami neznalými principů fyziky)
veškerá práce, při které se osoba úmyslně dostává do styku s živými částmi nebo zasahuje do ochranného prostoru bud' částmi svého těla, nářadím, vybavením, nebo předměty, se kterými pracuje.
Poznámka: U nízkého napětí provádí osoba práci pod napětím v kontaktu s neizolovanými částmi pod napětím. U vysokého napětí provádí osoba práci pod napětím, která vstupuje do ochranného prostoru bez ohledu na to, zda je či není v kontaktu s neizolovanými částmi pod napětím.

V ČSN 33 0050-826 je "živá část" definována jako" vodič včetně vodiče středního, nebo vodivá část určená k tomu, aby při obvyklém užívání byla pod napětím; podle dohody nezahrnuje však vodič PEN".

Pojmy z prací pod napětím jsou předmětem ČSN lEC 60050-651 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 651: Práce pod napětím.


Autor
Václav Macháček
Zdroj
Příbuzné termíny