Ochranný prostor

Ochranný prostor je prostor okolo živých částí, ve kterém není při zasahování nebo vstupování do něho bez ochranných opatření zajištěna izolační hladina k odvrácení elektrického nebezpečí.


Poznámka: Vnější hranice ochranného prostoru je označena jako vzdálenost DL - viz obrázky 1 a 2. Jedná se o prostor pro práce pod napětím, o prostor od nezakryté živé části k hranici ochranného prostoru.
V ČSN 343100 je místo pojmu "ochranný prostor" použit pojem "prostor ohrožení při práci pod napětím" definovaný jako "souhrn bodů, jejichž vzdálenost ve všech směrech od nekrytých živých částí elektrického zařízení a nekrytých neživých částí s jiným potenciálem (včetně potenciálu země) je menší nebo rovna dovolené vzdálenosti přiblížení pracovníka (viz tab. 7) ".


Autor
Václav Macháček
Zdroj
Časopis Elektroinstalatér
Příbuzné termíny