Pracovní činnost

každá práce na elektrickém zařízení nebo neelektrická práce, při které se může vyskytnout elektrické riziko.

Poznámka: V ČSN 343100 není pojem "pracovní činnost" definován.


Autor
Václav Macháček
Zdroj
Časopis Elektroinstalatér
Příbuzné termíny