Zábrana

Zábrana
každé zařízení, které může, ale nemusí mít izolaci, používané k zamezení přiblížení se k elektrickému zařízení nebo části elektrického zařízení, které představuje elektrické nebezpečí.


Poznámka: Pojem "zábrana" není v ČSN 343100 samostatně definován. V ČSN IEC 60050-651 uvedený pojem " (elektrická) ochranná zábrana" je definován jako "část bránící nahodilému dotyku živých částí, avšak nebránící úmyslnému dotyku živých částí.


Autor
Václav Macháček
Zdroj
Časopis Elektroinstalatér
Příbuzné termíny