Hlášení

Hlášení ústní nebo písemné sdělení nebo instrukce, týkající se práce a obsluhy elektrického zařízení.


Poznámka: V ČSN 343100 není pojem "hlášení" definován, podmínky dorozumívání jsou uvedeny v či. 86 až 88 normy. ČSN EN 50110-1 podmínky dorozumívání stanovuje v čl. 4.4.


Autor
Václav Macháček
Zdroj
Časopis Elektroinstalatér
Příbuzné termíny