Práce v blízkosti živých částí

Práce v blízkosti živých částí
veškeré pracovní činnosti, při nichž osoba vstupuje částmi svého těla, nářadím nebo jinými předměty do zóny přiblížení, aniž by zasahovala do ochranného prostoru.


Poznámka: Uvedená definice se obsahově neliší od definice uvedené v ČSN lEC 60050-651. Tato norma definuje "živou část" následovně: "vodič nebo vodivá část určená k tomu, aby při normálním provozu byla pod napětím, včetně středního vodiče, ale podle úmluvy nezahrnuje vodič PEN, vodič PEM nebo vodič PEL".


Autor
Václav Macháček
Zdroj
Časopis Elektroinstalatér
Příbuzné termíny