Odpojení

Odpojení - úplné oddělení zařízení nebo obvodu od jiných zařízení a obvodů vytvořením fyzické vzdálenosti schopné odolat předpokládaným rozdílům napětí mezi zařízením a obvodem nebo jinými obvody.


Poznámka: V ČSN 343100 není pojem "odpojení" samostatně definován. Činnost odpojení je uvedena v souvislosti se zajišťováním pracoviště v čl. 81 normy.

V ČSN EN 50110-1 je postup pro úplné odpojení zařízení uveden v kapitole 6.


Autor
Václav Macháček
Zdroj
Časopis Elektroinstalatér
Příbuzné termíny