Práce pod napětím

... Práce na elektrickém zařízení, při nichž se pracovníci dotýkají živých částí pod napětím přímo nebo předepsanými pracovními pomůckami za současného použití předepsaných ochranných pomůcek.

... Činnost, při které se osoba dostane do styku se živými částmi nebo pronikne do ochranného prostoru buď částmi těla, nářadím, zařízením, nebo vybavením, kterých se dotýká. Příklady prací pod napětím zahrnují údržbu, spojování a rozpojování. Práce pod napětím je prováděna pomocí specifických metod, jako jsou:

- PPN v dotyku
- PPN na vzdálenost
- PPN na potenciálu

Zdroj
Příbuzné termíny