Práce na elektrickém zařízení (elektrická práce)

Práce na elektrickém zařízení (elektrická práce)
práce na elektrickém zařízení s ním nebo v jeho blízkosti, například zkoušení a měření, oprava, výměna, úprava, rozšíření, údržba, montáž a revize.

Poznámka: Norma ČSN 343100 v definici "práce na elektrickém zařízení" považuje za práci také všechny úkony spojené se zajišťováním pracoviště.


Autor
Václav Macháček
Zdroj
Časopis Elektroinstalatér
Příbuzné termíny