Vedoucí práce

Vedoucí práce
pověřená osoba s konečnou zodpovědností za pracovní činnost; pokud je to vyžadováno, mohou být některé odpovědnosti přeneseny na jiné osoby.

Poznámka: Pro každou činnost by měl být pověřen vždy jen jeden vedoucí práce, i když je činnost vykonávána více pracovními skupinami. V případě přenesení některých odpovědností na jiné osoby (např. vedoucí pracovní skupiny) pak je v průběhu pracovní činnosti tato osoba přímo podřízena vedoucímu práce.
ČSN 343100 rozvádí pojem" vedoucí práce" šířeji, v návaznosti na filozofii normy.


Autor
Václav Macháček
Zdroj
Časopis Elektroinstalatér
Příbuzné termíny