Zranění (způsobené elektřinou)

Zranění (způsobené elektřinou)
smrt nebo zranění osoby způsobené elektrickým šokem, popálením elektrickým obloukem, ohněm nebo explozí způsobenou elektrickou energií při obsluze nebo práci na elektrickém zařízení (při provozu elektrického zařízení).


Poznámka: V ČSN 343100 není pojem definován. Norma ČSN EN 50110-1 zavádí tento nový pojem, který upozorňuje na možné zranění osob (úraz) působením elektrického proudu na lidský organismus. ČSN 33 0050-826 definuje úraz elektrickým proudem jako patofyziologický účinek elektrického proudu procházejícího tělem člověka nebo zvířete.


Autor
Václav Macháček
Zdroj
Časopis Elektroinstalatér
Příbuzné termíny