Elektrická instalace

Elektrická instalace je sestava vzájemně spojených elektrických zařízení

*) s charakteristikami koordinovanými k plnění stanovených úkolů
*) Národní poznámka: Používání termínů odpovídajících anglickému termínu „equipment“ se řídí jazykovými zvyklostmi v dané odborné oblasti. V praxi se použije obvykle používaný termín, např. předmět, přístroj, prvek.]

826-10-01 electrical installation
assembly of associated electric equipment having co-ordinated characteristics to fulfil specific purposes
Zdroj
ČSN IEC 60050-826
Příbuzné termíny