Přepážka

(1.) Část zajišťující ochranu před přímým kontaktem z každého obvyklého směru přístupu.

Poznámka: V ČSN 33 0050-826 a ČSN IEC 60050-195 je pojem "přepážka" definován shodně jako" část zajišťující ochranu před dotykem živých částí z každého obvyklého směru přístupu". V ČSN 34 3100 není pojem samostatně definován.


Autor
Václav Macháček
Zdroj
Časopis Elektroinstalatér
Příbuzné termíny