Montáž

Činnost, při které jsou jednotlivé dílčí části spojovány v technologický celek, jeho část, nebo je jeho část spojována s pevnou nebo pohyblivou částí; montáží se rozumí i demontáž a zpětná montáž.

Zdroj
Zákon 250/2021Sb. §2
Příbuzné termíny