Elektrické zařízení

zahrnuje všechna elektrická zařízení, která jsou určena pro výrobu, přenos, přeměnu, rozvod a užití elektrické energie; zahrnuje zdroje energie, jako jsou baterie, kondenzátory a všechny zdroje akumulované energie.

Poznámka: V ČSN EN 50110-1 je definice oproti definici v ČSN 343100 více rozvedena a je srovnatelná s definicemi uvedenými v ČSN 330010 a ČSN 330050826. Podle účelu se elektrická zařízení pak dělí na silová, sdělovací, řídicí a zvláštní zařízení.
V normě uvedená definice rozvodného za­řízení je ve shodě s rozsahem platnosti normy, která zahrnuje zařízení provozova­ná s úrovní napětí od malého až po napětí zvlášť vysoké.


Autor
Václav Macháček
Zdroj
Časopis Elektroinstalatér
Příbuzné termíny