Beznapěťový stav

Stav, kdy je napětí nulové nebo přibližně nulové a bez náboje.


Poznámka: V pracích pod napětím (ČSN lEC 60050-651) je stav "bez napětí beznapěťový stav" definován takto: "u potenciálu rovného potenciálu země nebo nevýznamně rozdílného od potenciálu zeměna pracovišti".
 
V ČSN 343100 není pojem "beznapěťový stav" samostatně definován. Postupy při ověřování beznapěťového stavu vyplývají z čl. 82 normy.
Ověření beznapěťového stavu sítě je v ČSN EN 50110-1 součástí kapitoly 6.


Autor
Václav Macháček
Zdroj
Více hledej zde ...
Příbuzné termíny