Práce na zařízení bez napětí

Práce na zařízení bez napětí
pracovní činnost na elektrických zařízeních, které nejsou pod napětím ani s nábojem, vykonávaná po provedení všech opatření zabraňujících elektrickému nebezpečí.

Poznámka: V ČSN 343100 není pojem "práce na zařízení bez napětí" samostatně definován. Pracovní postupy při pracích na zařízení bez napětí jsou obsaženy v ČSN 343100 i v ČSN EN 50110-1.


Autor
Václav Macháček
Zdroj
Časopis Elektroinstalatér
Příbuzné termíny