Zóna přiblížení

Zóna přiblížení
vymezený prostor vně ochranného prostoru.

Poznámka: Vnější hranice zóny přiblížení je označena jako vzdálenost DV - viz obrázky 1 a 2. Jedná se o omezený prostor vně ochranného prostoru (prostor mezi hranicí ochranného prostoru a hranicí zóny přiblížení), ve kterém může existovat elektrické riziko. V prostoru za vnější hranicí zóny přiblížení se nepředpokládá existence elektrického rizika.

V ČSN 343100 není pojem "zóna přiblížení" definován. Norma používá srovnatelný pojem "blízkost elektrického zařízení", což je vzdálenost osoby nebo pracovního místa od živých částí elektrického zařízení pod napětím, ve které za použití pomůcek nebo jiných vodivých předmětů se musí dodržovat předepsaná bezpečnostní opatření stanovená normou.


Autor
Václav Macháček
Zdroj
Časopis Elektroinstalatér
Příbuzné termíny