Upevněné zařízení

Zařízení připevněné k podstavci nebo jinak zajištěné na určeném místě.

Fixed equipment
Electric equipment fastened to a support or otherwise secured in a specific location.

Zdroj
ČSN IEC 60050-826
Příbuzné termíny