Elektrické zařízení

Zařízení, které slouží k výrobě, rozvodu nebo využití elektřiny.

Tohoto názvu se používá podle okolností k označení ucelených zařízení nebo jejich částí.

Zdroj
ČSN 34 5141
Příbuzné termíny