Mobilní zařízení

Zařízení, kterým se během užívání pohybuje, nebo kterým lze snadno pohybovat z místa na místo, když je připojeno k napájení.

Mobile equipment
Electric equipment which is moved while in operation or which can easily be moved from one place to another while connected to the supply.

Zdroj
ČSN IEC 60050-826
Příbuzné termíny