Ruční zařízení

Zařízení určené k tomu, aby bylo drženo při svém normálním používání v ruce.

Hand-held equipment
Electric equipment intended to be held in the hand during normal use.

Zdroj
ČSN IEC 60050-826
Příbuzné termíny