Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

KATALOG: Domovní ...

I když značka Elektro - Praga patří spíše mezi nostalgické vzpomínky, je ...

LIVE EATON: AFDD ...

Přestože je přístroj AFDD na trhu v České Republice a na Slovensku ...
 
Oddíly
reklama
Události
PARDUBICE - kurz Vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Pardubice, Dům kultury Dukla, Gorkého 2573,
11.06.2020
LIVE PHOENIX: Čtvrtý díl workshopu
www.elektrika.tv,
11.06.2020
LIVE TECO: Foxtrot v průmyslu
www.elektrika.tv,
11.06.2020
PRAHA - Provozuschopnost EPS a jeho uvádění do provozu
Hotel Pramen Za černým mostem 362/3, Praha,
15.06.2020
PARDUBICE - Normy a legislativa v elektrotechnice
Pardubice - Hotel Labe Masarykovo nám. 2633, 530 02,
23.06.2020
BRNO - AMPER - Ukládání elektroinstalace na hořlavé podklady v dřevostavbách a zděných stavbách 2020
Brno, sál C, kongresové centrum, Brněnské výstaviště (BVV) Výstaviště 405/1, 647 00,
24.06.2020
PRAHA - Malé rozváděče – praktické ověřování a příprava dokumentace
Praha, Hotel Pramen Za černým mostem 362/3,
24.06.2020
PLZEŇ - Odborný seminář cechu plzeňského regionu
Plzeň, Areál SOUE, pavilon 8, sál 1, Vejprnická 56,
24.06.2020
Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod » Téma týdne » Revize a zkušebnictví

Téma týdne číslo 17
>>> Revize a zkušebnictví <<<


Výběr článku z archívu portálu na toto téma. (Sledujte prosím datum vydání!)

V50 §9 Bez dokumentace nerevidovat! Upozorňuje Alexej Satinský

Proč se pořád žádá po revizních technicích řešení? Tedy místo toho, aby se používala profese projektanta? Odkud pramení dualita paragrafů 6 a 9 naznačuje svou úvahou právě Alexej. Co myslíte, byla nějaká doba pro přezkoušení §9 snazší nebo těžší? A neovlivnila nějak náročnost zkoušek například příchozí nezávaznost českých technických norem díky zákonu 22 z roku 1997? Alexeji Satinskému prošlo rukama mnoho revizních techniků. Jaké typy zná a jaké je jeho doporučení všem novým?

Otestujte online aplikaci INSPECTO v plné verzi zdarma!

V online světě, kde se to hemží různými čidly a „měřáky“ se dostalo i na revizní techniky. Software potažmo aplikace INSPECTO se dostala na testování a recenzi i k nám do redakce a v příštím roce se můžete těšit na podrobnější informace. V současné chvíli je dostupná plná verze zdarma až do 28. února 2019 se čtyřmi, zatím dokončenými oddíly. Revizní aplikace, která je online a umí pracovat na takovém zařízení, které je zrovna po ruce usnadní zápisky téměř kdekoliv.

Startujeme prodej revizní aplikace INSPECTO

INSPECTO je online software, který díky plánovači a přednastaveným postupům při výkonu usnadňuje a zrychluje provádění revizní činnosti. Buduje také přehlednou evidenci klientů a měřidel, zajišťuje metrologický proces a nabízí aktivní propojení aplikace na definice technických normativů (ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci, ČAS), a to včetně konkrétních citací. Obsahuje rovněž neustále aktualizovanou databázi závad s více než 20000 položkami. INSPECTO pracuje na mobilních ...

Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu

Revize v dnešním podání jsou stále obsáhlejší, i když její podstata zůstává stále stejná. Jen elektrické instalace jsou jiné, různorodější. Přibývají technologie, způsoby uložení vedení a také způsoby používání. Revizní technik má přehled o všech bodech konkrétní revize, své znalosti čerpá nejen předpisy doporučených kroků, ale také z vlastní zkušenosti a zkušeností ostatních odborníků. Mám před sebou novou knihu, která je praktickou příručkou pro revizní techniky ...

Rozbor opakujících se nedostatků v revizních zprávách (druhá část)

Tvořit revizní zprávy přes "kopírák" se dnes už nevyplácí. V předchozím díle jsme se dozvěděli, že nejčastější je porušení § 16 zákona č.40/2009 Sb. z nedbalosti. A také které další nedostatky mohou zpracování i význam zprávy o revizi více či méně ovlivnit.

Údržba, kontroly a revize elektrických spotřebičů a ručního nářadí

Videspot přednášky Michala Kříže na témata ... nejpodstatnější informace normy jsou většinou skryty v poznámkách ... po zakoupení spotřebiče nemusíme dělat výchozí revizi ... o pravidelných kontrolách a revizích spotřebičů a nářadí ... o revizích zařízení s elektronikou ... často mohou být důležitější kontroly než samotné revize ...

Máte v revizní zprávě opravdu platné a originální razítko?

V současnosti se razítkem ohání kde kdo. Jste si ale jistí, že v dnešní době plné moderních skenovacích a kopírovacích zařízení máte v revizní zprávě razítko, které je opravdu platné a originální? Jak se zachovat při podezření, že kulatá věc na papíře je falzifikát? Jak moc vás může neplatná revizní zpráva poškodit? A může vůbec poškodit revizního technika podvodníka? Poznali byste falešné revizní razítko? Zeptali jsme se několika odborníků, kteří přichází s revizními zprávami do styku …

Jednotný přístup k posuzování provozu spotřebičů a revizních lhůt

Co je nového ohledně revizí spotřebičů mezi něž je zahrnuto i elektrické ruční nářadí? Víte do jakých skupin a podle čeho jsou rozděleny spotřebiče a elektrické ruční nářadí? Proč jsou příslušné tabulky z norem ČSN 331600 a ČSN 331610 předepisující lhůty revizí sloučeny?

Revizní zpráva - povídka nebo technický dokument?

Tímto příspěvkem bychom chtěli především vyvolat zamyšlení nad formou, přehledností a hodnověrností útvaru, který je nazýván revizní zprávou a který bývá dosti často blíže povídce, ve které je dovoleno i fabulovat a vytvářet různé fikce ...

Revize počítačů a PC sestav

I počítač je třeba revidovat. Jak si ale počínat, když počítač ve funkci třeba serveru nelze vypnout? Pomůže nám náhradní postup (ČSN 33 1610 kap. 6.2.2 b), používaný pro revize spotřebičů, které nelze v termínu pravidelné revize odpojit od sítě a je nutno revizi provést za provozu spotřebiče.

LPE: Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání

Víte, co to je elektrické ruční nářadí? Jaký je rozdíl mezi jeho kontrolou a revizí? Má četnost jeho používání vliv na revizních lhůty? Jsou lhůty různé dle třídy ochrany nářadí? A kdy se u tohoto nářadí provádí kontrola? Dočtete se zde ...

Revizní technik na montážích a opravách ... REKONSTRUKCE

Rekonstrukce elektrických rozvodů je znovuvybudování elektrických rozvodů, při kterém se klade i důraz na zvýšení bezpečnosti a užitnosti těchto rozvodů. O tom, jak revizní technik provádí revizi a její následné zpracování. Jak vypadá revize po opravě elektrického zařízení? Znáte přesnou definici výrazů rekonstrukce a oprava elektrických rozvodů?

Revizní technik na montážích a opravách ... OPRAVY

O tom, jak revizní technik provádí revizi a její následné zpracování. Jak vypadá revize po opravě elektrického zařízení? Znáte přesnou definici výrazů rekonstrukce a oprava elektrických rozvodů?

Komentář k normě pro revize ČSN 33 2000-6

Proč se provádějí výchozí revize? Proč může být elektrická instalace nebezpečná? Jaké je rozdělení závad zjištěných při revizích? Co je účelem zprávy o pravidelné revizi? Je možné připustit závady u výchozí revize? Proč jsou stanoveny různé lhůty pravidelných revizí? Z čeho revize elektrické instalace sestává? V jakém pořadí mají prohlídky a zkoušení následovat?

Způsob a rozsah normy ČSN 33 1610

Jaký způsob a rozsah norma ČSN 33 1610 stanovuje? Na jaká zařízení se předpis vztahuje a nevztahuje? Jaké jsou stanoveny rozsahy kontrol elektrických spotřebičů? Přesné definice týkající se kontrol, revizí, prohlídek el. spotřebičů a další informace naleznete zde!

ČSN 33 1600

Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání ...

ČSN 33 2000-6

Postup při provádění revizí elektrické instalace včetně návrhu vzorové výchozí revizní zprávy elektrické instalace do 1000V v objektech třídy A ...

UN4: Měření při revizích

Kde se doporučuje ověřit izolační odpor u vodičů? Co uděláte v případě, že naměřené hodnoty izolačního odporu jsou nižší? Znáte měření odporu zemničů metodou, která vyžaduje dva pomocné zemniče? Uplatnění norem pro revize elektrického zařízení a ochranu před bleskem v praxi.

UN3: Bezpečnostní pořadí při revizích

Co je účelem prohlídky před provedením revize? V jakém pořadí se z hlediska bezpečnosti provádí měření? Od kterých skutečností se odehrávají lhůty pravidelných revizí? Uplatnění norem pro revize elektrického zařízení a ochranu před bleskem v praxi.

UN2: Lhůty revizí a ČSN 33 1500

Která zařízení a předměty se mají revidovat dle normy ČSN 33 1500? Seznamte se se stručným přehledem lhůt pravidelných revizí. Podle čeho se volí ochranné a pracovní prostředky potřebné při provádění revize? Uplatnění norem pro revize elektrického zařízení a ochranu před bleskem v praxi.

UN1: Normy revizí elektrických zařízení před bleskem v praxi

Ptáte se na souběh platnosti staré a nové normy? Z čeho vyplynulo zavedení pojmu mimořádná revize? Co je zásadní výhoda vzorů revizní zprávy? Uplatnění norem pro revize elektrického zařízení a ochranu před bleskem v praxi.

Formuláře na revizní zprávu

... formuláře bylo možné koupit, stály od deseti do třiceti haléřů ... začaly se objevovat různé programy na vypracování revizní zprávy, dokonce se specializací např. na pracovní stroje, instalace, hromosvody ... Dnes není žádný formulář závazný, najděte si formuláře, které vám nejvíce vyhovují!

Projděme si strukturu revizní zprávy

Komentář k jednotlivým bodům v revizní zprávě. Pokud máte pochybnosti nebo nejasnosti k těmto termínům: "druh revize elektrického zařízení, zpráva o výchozí revizi, o pravidelné revizi, používané varianty druhů revizí, záznam o kontrole, atd. podívejte se na tyto poznámky ...

Revizní činnost ve vazbě na nové předpisy

Co by tedy měla revize obsahovat? Definice, identifikace revizního technika, přesné označení předmětu revize a jeho umístění, použité podklady pro zpracování revize, protokol o určení vnějších vlivů, hodnocení ochran podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, soupis použitých měřících přístrojů ... Porovnejte své informace!

Vzpomínka na revize v minulém režimu ...

Zpracování revizní zprávy je "nekonečný seriál". Jak se rychle dostat s revizí do problémů při zpracovaní revizní zprávy? Někdo musel dostat pokutu, bez pokuty to nebyla kontrola, a vedoucí revizních techniků byl dobře na ráně. A proto vznikly i vznikají určité texty v jednotlivých částech revizních zpráv.

POVÍDKA: O revizích přes kopírák

Že se nikdy nedala dělat revizní zpráva množením v kopiích? Tak to vám řeknu svůj příběh! Začal vzpomínat Vráťa. Rychle jsem našel diktafon a příběh jsem zaznamenal. Dnes se na něj můžeme dívat s úsměvem a ponaučením ...

Bezpečnost elektrického ručního nářadí

Jakými přívody musí být opatřeno obyčejné nářadí? ... Předmětem tohoto příspěvku je seznámení odborné veřejnosti, zejména kontrolních a revizních techniků, s hlavními bezpečnostními požadavky na elektrické ruční nářadí v rozsahu ČSN EN 50144-1/1999 včetně jejich změn A1/2002, A2/2003-12 a Z1/2003-11. Co jsou to připojení typu X a Y?

Další požadavky na připojení spotřebičů

Které způsoby jak zabránit namáhání na tah a kroucení nejsou povoleny? Jaká znáte uchycení přívodu? Víte co platí pro vstupní průchodky? Nač pamatovat u svorek silnějších vodičů? ... Jako izolace nesmí být použit azbest, dřevo, bavlna, hedvábí, obyčejný papír a podobné vláknité nebo ...

Značení a informace pro uživatele elektrického ručního nářadí

Podle kterých nařízení musí být ke každému elektrickému ručnímu nářadí dodán návod na jeho uvedení do provozu, používání a údržbu? Tušíte co vše musí být na nářadí vyznačeno? Např. jmenovitá doba činnosti nebo jmenovitá doba činnosti a jmenovitá doba klidu, v hodinách, minutách nebo sekundách,lze-li použít ...

POVÍDKA: Kterak Joska neskončil s kontrolami spotřebičů

O tom jak jeden z mnoha kontrolních techniků málem přišel o práci. Krátký příběh, který asi mnozí známe. Příběh, který píše život. Stačí pouze tužka a papír a zapsat některá z mnohých vyprávění běžných elektrikářů ...

Kdo bude dělat kontroly spotřebičů v červenci 2007?

Nekonečné diskuze o tom, kdo bude dělat kontroly spotřebičů v červenci 2007 ukončují jasně a stručně slova odborného garanta ITI Praha. Jaké bude mít tato změna důsledky a co tato změna měla přinést lepšího prozatím nikdo oficiálně nesdělil ...

České technické normy pod lupou (1/4)

Proč se provádějí výchozí revize? Výchozí revize elektrických zařízení, resp. elektrických instalací se provádí proto, že elektrické zařízení obecně nemusí být vždy jenom jediný výrobek a elektrické instalace téměř nikdy (kromě případů, kdy jsou např. ...

FEJETON: Děláte to také tak?

Mě zcela určitě ČSN 331610 z března 2005 nenechává chladným! A podobně jako je normální nekouřit a nekrást, chovám se jako správný občan, a dodržuji zákony, vyhlášky a normy ... Předpokládám, že takto nějak se chová i zbytek světa. Nebo se snad mýlím?

Problémy při revizích spotřebičů

Revize elektrických spotřebičů v provozu podle ČSN 331610. Má však provádění revizí podle uvedené normy vůbec smysl? Vždyť v domácnostech se po celém světě používají miliardy nejrůznějších el. spotřebičů, aniž by byly za celou dobu svého života revidovány. Přitom mi není známo, že by četnost úrazů nebo úmrtí způsobených těmito spotřebiči byla vysoká.

Jak ulehčit práci při revizích spotřebičů? (3.)

Seznamte se s ukázkami různých karet (revizní technik- dodavatel, výpis spotřebičů, karta elektrického spotřebiče, doklad o revizi elektrického spotřebiče ...)

Jak ulehčit práci při revizích spotřebičů? (2.)

Tvoříme tři databáze. První je databáze provozovatelů zařízení ke každému z nich tvoříme databázi zařízení. Třetí databázi tvoří revizní technici provádějící revize. Podívejte se jak vypadají karty provozovatelů, hodnocení, zařízení ...

Jak si ulehčit práci při revizích spotřebičů? (1.)

Kdy je vhodné používat programové vybavení k Revexu 2051 a kdy je vhodnější ruční zpracování? Jaké se předpokládá vybavení? Pro ukázku tvorby databáze jsme se rozhodli použít REVEX 2051. Pro Vaši představu Vám ukážeme skladbu databáze provozovatelů a jejich provozovaných zařízení.

EMC: každý je zná, většina je používá, téměř každý zapomíná...

Varistor možná právě stárne i Vám, co až se přepětí zeptá, kdy jsi ho naposledy kontroloval? Staráte se o své auto tak, jako o přepěťové ochrany. Deset let bez kontroly?

Lexikon o nové 33 1610

Revize a kontroly elektrických spotřebičů.... Nekonečně diskutované téma se letos dočkalo nového vydání základní normy ČSN 33 1610. S drobným zpožděním vychází i publikace Ireny Satinské. Pokud si ovšem zakládáte na detailech ....

Revize (15.) .... Dokumentace potřebná k provedení revize

Kde jsou přesně vyjmenovány doklady nutné k provedení revize? Podle které normy návody výrobců k montáži a použití některých elektrických předmětů použitých v instalaci?

Revize (14.) .... Požadavky na postup revize

V kterých normách jsou obsaženy požadavky na revize? V jakém pořadí se obvykle provádí revize elektrického zařízení? Které podrobnosti je třeba uvést ve smlouvě?

Revize (13.) .... Bezpečnost při revizi

Kdo je odpovědný za dodržování veškerých požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví, které při revizi přicházejí v úvahu? Revizní technik? Investor? Nebo jde o jinou zainteresovanou osobu?

Revize (12.) .... Postup revize

U revizí elektrické instalace je nutno předpokládat, že elektrické předměty byly před uvedením na trh řádně vyzkoušeny. To je sice možno předpokládat, když je na předmětu označení CE, ale zkušený revizní technika je radši ...

Revize (11.) .... Náklady na revize

Lze poskytnout všeobecně platné směrnice pro oceňování revizních prací? Kdo stanovuje jak se má konkrétní revize provést?

Revize (10.) .... Předmět revize

Co je předmětem revize? Co je součástí instalace? Při revizi by se měly kontrolovat i projekční podklady pro instalaci (zařízení) i to jak je....

Revize (9.) .... Druh a rozsah revize

Kdo a kdy má rozhodnout o druhu a rozsahu revize? Které další úkony je třeba uvést ve zprávě o pravidelné revizi kromě jednotlivých běžných kroků?

Revize (8.) .... Odpovědnost za provedení revize

Kdo nese odpovědnost za to, že zařízení odpovídá všem právním nebo smluvním požadavkům? Kdo je odpovědný za řádné provedení revize? Pro každé zřizované zařízení, popř. pro každou revizi musí být jasné, kdo...

Revize (7.) ....Cíle revize

Z kterých důvodů se provádí revize? Které další závěry lze vyvodit z vaší prohlídky a případných zkoušek prověřovaného elektrického zařízení? Z čeho vyplývá provádět výchozí revize?

Revize (6.) ....Informace o revizi

Co by mělo náležet k všeobecným znalostem revizního technika? Co musí bravurně zvládat kromě technických znalostí?

Revize (5.) .... vztahy požadavků

Jak a k čemu požadavky na provádění revizí elektrických instalací vztahovat? Proč je třeba věnovat reviznímu postupu pro instalace? Co se očekává od revizního technika za znalosti?

Revize (4.) .... osoba odpovědná za provoz

Kdo je odpovědná za provoz technických zařízení? Kdo musí provádět revizi aby výsledek revize byl objektivní? Vyjmenujte důležité zásady při provádění revizí elektrických zařízení....

Revize (3.) .... povinnosti

Co podle Zákoníku práce je povinen zaměstnavatel, zaměstnanec a třeba nájemce? Čím je vztah pracovníků zajišťujících kontrolu a údržbu zařízení k provozovateli? Víte o tom, že ČSN ESČ 170-1950 předepisovala , že znalec nesmí revidovat zařízení závodu, v němž je zaměstnán?

Revize (2.) ...elektrických zařízení a instalací – Komentář k ČSN 33 1500 a k ČSN 33 2000-6-61

.... kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce“ a „není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem....

Revize (1.) ....elektrických zařízení a instalací – Komentář k ČSN 33 1500 a k ČSN 33 2000-6-61

Revizní činnost na elektrických zařízeních organicky zapadá do kontextu výrobních, dodavatelských a provozních činností. To je zvláště patrné v návaznosti na zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění i v návaznosti na nařízení vlády, kterými se uvedený zákon uplatňuje pro ...

Rozvodná zařízení. ČSN 33 3210 (1.)

Co musí mít každé rozvodné zařízení? Které ovladače, návěstní prvky, stupnice měřících přístrojů displeje a jiná ústrojí musí být přístupné z pěší komunikace? Rozvodná zařízení. ČSN 33 3210. Účinnost od 1.7.1987

Lhůty pravidelných revizí

ČSN 33 2000-3, aneb jak je to se lhůtami pravidelných revizí elektrických zařízení podle vnějších vlivů a podle Tabulky 1 ČSN 33 1500? Konstatováním, že již řadu let (od září roku 1995) se pro nově provozovaná elektrická zařízení určují vnější vlivy podle ČSN 33 2000-3 neřeknu jistě nic nového.

Přísná instalace!

Při návštěvě objektu často netušíme jak je provedena elektroinstalace. Mnohé odhalí až konkrétní pohled, nebo....? Nebo třeba lze také mnohé vyčíst z revizní zprávy. Pokud si ovšem někdo nevymýšlí.

Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace

Víte k čemu EZS slouží? Kdo může toto zařízení zřizovat? Základní informace o čidlech. Do jakých kategorií rozdělujeme ústředny EZS? Co a jak často se musí přezkušovat? POZOR JIŽ NEPLATNÁ NORMA!

Předpisy o zacházení s elektrickým zařízením

Znáte své povinnosti? Jak se dělí obsluha el. zařízení? Znáte bezpečná napětí živých a neživých částí, proti zemi? Co víte o požární bezpečnosti při instalaci a používání tepelných spotřebičů? Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými ČSN 34 3108.

Druhy revizí...

O čem hovoří ČSN 33 1500? Kdy není možno provést revizi "výchozí"? Jednotlivé revize rozlišuje pouze známá ČSN 331500 tj. výchozí revize a pravidelná revize.....

Evidence revizí spotřebičů, verze 1.0

Levný a praktický software na evidenci revizí např. dle ČSN 33 1610. Demoverzi s omezením lze stáhnout a otestovat základní funkce. Pokud se vás tato problematika dotýká, přečtěte si pohled na tento produkt jednoho ze stávajících uživatelů.

Revize a kontroly elektrických spotřebičů

ČSN 33 1610 Vydání 5/99. Účelem tohoto předpisu je stanovit požadavky na kontroly a revize elektrických zařízení, které jsou odlišné od požadavků uvedených v ČSN 33 1500 a ČSN 33 1600. Cílem tohoto předpisu je zajistit zabezpečení ochrany před úrazem elektrickým proudem a zabezpečení ochrany proti požáru.

Předpisy pro prostory s nebezpečím výbuchu výbušin

Předpis stanovuje podmínky pro projektování, výstavbu, provozování a údržbu elektrických zařízení v prostředích, kde je nebezpečí požáru nebo výbuchu výbušin a výrobků obsahujících tyto výbušiny. ČSN 33 2340 schválena 7/97, s účinností 6/80, změna 10/82 a 12/87.


Diskuse na toto téma

Máte k tématu co říct? Pošlete nám váš názor!Termíny tohoto tématu

Příbuzná klíčová slova
reklama
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933