Samočinné odpojení od zdroje

Přerušení jednoho nebo více vodičů vedení provedené samočinným (automatickým) působením ochranného zařízení v případě poruchy.

Automatic disconnection of supply
Interruption of one or more of the line conductors effected by the automatic operation of a protective device in case of a fault.

Zdroj
ČSN IEC 60050-826
Příbuzné termíny