Ochranná přepážka

Část zajišťující ochranu před přímým dotykem (dotykem živých částí) z jakéhokoliv obvyklého směru přístupu.

(Electrically) protective barreir
Part providing protection against direct contact from any usual direction of access.

Zdroj
ČSN IEC 60050-195
Příbuzné termíny