Šum

Nežádoucí odchylky měřené nebo vytvářené hodnoty, které se vyskytují víceméně náhodně a obecně mají široké spektrum kmitočtů; šum se stanovuje při specifikovaných podmínkách.


Unwanted deviations of he measured or supplied value which occur more or less randomly and generally have a wide frequency spectrum. Noise is determined under specified conditions.

Zdroj
ČSN IEC 50
Příbuzné termíny