Nepřímá měřicí metoda

Nepřímá měřicí metoda, při které se hodnota veličiny získá z měření provedených přímými měřicími metodami jiných veličin vázaných s měřenou veličinou na základě známého vztahu.
A method of measurement in which the value of a quantity is obtained from measurements made by direct methods of measurement of other quantities linked to the quantity to be measured by a known relationship.

Zdroj
ČSN IEC 50
Příbuzné termíny