Redukovaná chyba

Poměr absolutní chyby ke konvenční (smluvní) hodnotě.

Fiducial error
The ratio of the absolute error to the fiducial value.

Zdroj
ČSN IEC 50 (301, 302, 303)
Příbuzné termíny