Amplitudová modulace

Proces, při kterém se mění amplituda nosné vlny podle specifické zákonitosti.


The process by which the amplitude of a carrier wave is varied following a specified law.

Zdroj
ČSN IEC 50
Příbuzné termíny