Hluk

Nežádoucí odchylky o nízkém kmitočtu s přibližně sinusovým průběhem okolo průměru z měřené nebo vytvářené hodnoty, vyskytující se při kmitočtech odpovídajích kmitočtu napájecí sítě; hluk se stanovuje při specifikovaných podmínkách.


Unwanted roughly sinusoidal low frequency deviations around an average measured or supplied value occurring at frequencies related to that of the mains supply. Hum is determined under specified conditions.

Zdroj
ČSN IEC 50
Příbuzné termíny