Mechanická nula

Rovnovážná poloha, ke které se ukazatel měřicího přístroje navrátí, působí-li pouze mechanická direktivní síla a není-li měřicí prvek elektricky buzen.
The equilibrium position to which the indicating device of a measuring instrument tends to return due only to mecahnical restoring forces, when the measuring element is not energized.

Autor
ČSN IEC 50
Zdroj
Příbuzné termíny