Rezonanční měřicí metoda

Porovnávací měřicí metoda, při níž zjištění vztahu mezi porovnávanými hodnotami jednotlivé veličiny je založeno na dosažení podmínky rezonance nebo podmínky rezonanci blízké.

Resonance method (of measurement)
A comparison method of measurement in which a known relationship between the compared values of a particular quantity is established by means of the attainment of a condition of resonance or near-resonance.

Zdroj
ČSN IEC 50 (301, 302, 303)
Příbuzné termíny