Měření elektrického spotřebiče

Ověření elektrických parametrů z hlediska bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem měřením.

Zdroj
ČSN 33 1610
Příbuzné termíny