Měření výkonu (2002)

Nejběžnější je použití elektrodynamických přístrojů jako wattmetrů. Pevná cívka, tzv. proudová, se zapojí do obvodu proudu (do série se spotřebičem) a otočná cívka, tzv. napěťová, se připojí paralelně ke spotřebiči (měří na něm napětí). Pevnou cívkou protéká proud i1 a otočnou i2 jehož velikost je dána podílem napětí na zátěži a součtem odporu předřadníku Rp a otočné (napěťové) cívky.

Pro pohybový moment platí:

Vidíme tedy, že výchylka elektrodynamického přístroje v tomto zapojení je úměrná střední hodnotě výkonu elektrického proudu.

Do obvodu je možné připojit wattmetr dvěma způsoby rozdíl mezi jednotlivými zapojeními si vysvětlíme v kapitole týkající se měření činného výkonu.


Autor
Kolektiv autorů
Zdroj
Elektrotechnická měření
Příbuzné termíny