Kmitočtová modulace

Proces, při kterém je kmitočet nosné vlny měněn podle specifické zákonitosti.


The process by which the frequency of a carrier wave is varied following a specified law.

Zdroj
ČSN IEC 50
Příbuzné termíny