Přímá měřicí metoda

Měřicí metoda, při které se hodnota měřené veličiny získá přímo bez potřeby dodatečného výpočtu, založená na funkčním vztahu mezi měřenou veličinou a ostatními veličinami vlastního měření.

A method of measurement in which the value of a quantity to be measured is obtained directly, without the necessity for supplementary calculations based on a functional relationship between the quantity to be measured and other quantities actually measured.

Zdroj
ČSN IEC 50
Příbuzné termíny