Sonda

Vstupní část přístroje obecně provedná jako oddělená jednotka připojovaná k přístroji ohebným kabelem, měnící měřenou veličinu na potřebnou formu.

An input device of an instrument, in general made as a separate unit and connected to it by means of a flexible cable, which transmits in a suitable form the quantity to be measured.

Zdroj
ČSN IEC 50
Příbuzné termíny