Diferenční měřicí metoda

Porovnávací měřicí metoda založená na porovnávání měřené veličiny s veličinou téhož druhu, jejíž hodnota je známa a liší se jen málo od hodnoty měřené veličiny, přičemž se měří algebraický rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami veličin.


A comparison method of measurement, based on comparing the quantity to be measured with a quantity of the same kind having a known value only slightly different from that of the quantity to be measured, and measuring the algebraic difference between the values of these two quantities.

Zdroj
ČSN IEC 50
Příbuzné termíny