Součtový přístroj

Přístroj určený ke stanovení součtu hodnot veličin téhož druhu měřených současně v různých obvodech.

Summation instrument
An instrument intended to determine the sum of the values of quantities of the same kind measured simultaneously in different circuits.

Zdroj
ČSN IEC 50 (301, 302, 303)
Příbuzné termíny