Měřicí osciloskop

Osciloskop, který je vhodný k měření se specifikovanými mezemi chyby pomocí stupnic a/nebo kalibrovaných poloh přepínačů hodnot vychylovacích a časových činitelů.


An oscilloscope which, by means of scales and/or calibrated switch positions associated with the controls of deflection and time coefficients, is suitable for measuring with specific error limits.

Zdroj
ČSN IEC 50
Příbuzné termíny