Porovnávací měřicí metoda

Měřicí metoda založená na porovnání hodnoty měrené veličiny se známou hodnotou téhož druhu.A method of measurement based on the comparison of the value of a quantity to be measured with a known value of the same kind.

Zdroj
ČSN IEC 50
Příbuzné termíny