Obálka amplitudově modulovaného signálu

Oblast daná horními a dolními hraničními liniemi vytvořenými nosnou vlnou, vyjadřující závislost na času, když se fáze modulačního signálu mění plynule přes 360ºC.


The upper and lower boundary lines of the area which is swept by the carrier wave when plotted against time while the phase of the modulating sinal is varied continuously throught 360ºC.

Zdroj
ČSN IEC 50
Příbuzné termíny