Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Přednáška o řadě výkonových jističů NZM vhodné pro systémy distribuce energie, od malých rozvaděčů po velké energetické rozvody. Univerzální použití zvyšuje možnosti návrhů, usnadňuje instalaci a zjednodušuje údržbu. Díky konektivitě a funkcím ...
 • Mezinárodní strojírenský veletrh 2024 se uskuteční 8.–11. října v Brně. Největší středoevropská přehlídka průmyslových technologií přiláká více než 12% firem navíc oproti loňsku, včetně vystavovatelů z 21 zemí. V pavilonu P se představí nové ...

Témata pokrývající všechny uvedené oblastí

Vzdělání

EH: Jak pochopit vznik točivého magnetického pole?

 • 23.06.2024
EH: Jak pochopit vznik točivého magnetického pole?
Točivé magnetické pole je klíčové pro asynchronní motory, které objevil (vynalezl) Nikola Tesla v roce 1888. Stator motoru je tvořen izolovanými plechy, aby se zabránilo vířivým proudům. Vinutí statoru, rozdělené do tří fází, vytváří magnetické pole. Při připojení ke střídavému napětí procházejí těmito fázemi proudy, které jsou časově posunuty o 120°. Složením magnetických polí těchto fází vzniká točivé magnetické pole, jež umožňuje přeměnu elektrické energie na mechanickou. Tento jev je popisován v mnoha publikacích ...

CM# Chlazení stroje a aerodynamický odpor

 • 8.06.2024
CM# Chlazení stroje a aerodynamický odpor
Koukněme znovu na chlazení strojů. Udělejme si zase malý odborný přesah z našich vodičů k tomu, co napájí a to, co následně musíme chladit. Sice bych aerodynamický odpor bych čekal spíše u problematiky vztlaku na křídle letadla ale u chlazení se podobný princip objevuje také! Každý z nás se také pohybuje v jiných oborech a analogie si vytváří třeba jiné. Někoho napadne tepelné čerpadlo, klimatizace a mě jednoduše křídlo větroně ...

Co nás učí o pojistkách a jističích?

 • 2.06.2024
Co nás učí o pojistkách a jističích?
Tento článek vznikl z potřeby doplnění a lepšího pochopení funkcí pojistek a jističů, které jsou klíčové pro ochranu elektrických obvodů před přetížením a zkratem. Popisuje, jak pojistky přetavením přeruší obvod při přetížení, zatímco jističe lze po odstranění poruchy znovu zapnout. Zdůrazňuje důležitost správného použití a dimenzování těchto ochranných prvků pro bezpečný provoz elektrických zařízení. Článek také uvádí, kde jsou pojistky a jističe nejčastěji používány, a jejich hlavní výhody. Nakonec upozorňuje na nutnost odborného návrhu a instalace těchto prvků pro minimalizaci rizika poškození a zvýšení bezpečnosti.

Co víš o transformátoru?

 • 26.05.2024
Co víš o transformátoru?
Co je transformátor a jaký je jeho princip fungování? Jaké jsou hlavní části transformátoru a jakou mají funkci? Jak funguje transformace střídavého proudu v transformátoru? Proč jsou transformátory důležité pro přenos a distribuci elektrické energie? Jaký je rozdíl mezi primárním a sekundárním vinutím v transformátoru?

Testové otázky k odborné způsobilosti v elektrotechnice UNIT 2024

 • 23.05.2024
Testové otázky k odborné způsobilosti v elektrotechnice UNIT 2024
Pardubické školící středisko a vydavatelství technické literatury nabízí k přípravě k přezkoušení testové otázky. Velice dobrý materiál pro přípravu všech, kteří nenechávají nic náhodě a berou vážně rčení "těžko na cvičišti, lehko na bojišti". Samozřejmě tento způsob přípravy nemusí být někomu blízký, ale je velice účinný. Mí kolegové dokonce radí, že ...

Zkušební testy nové padesátky resp. nv 194/22Sb.

 • 7.05.2024
Zkušební testy nové padesátky resp. nv 194/22Sb.
Nová éra přípravy na pravidelné přezkušování elektrotechniků je zde, a s ní přichází i příslušná publikace. Aktuální vydání dle současných předpisů a norem je k dispozici v 16. aktualizovaném vydání. Co se dozvíme? Jaká je struktura zkoušky a jak se liší od předchozích standardů? Členové zkušební komise hrají klíčovou roli v ověřování znalostí lokálních technologických postupů a bezpečnostních pravidel. Proč vznikají běžné chyby, které dělají elektrikáři při přezkoušení? Zde přichází na řadu podpůrný učební materiál PŠIS, nabízející aktualizované informace a praktickou přípravu ke zkouškám. Nakonec, jaká je zkušenost s používáním učebních materiálů mezi fanoušky elektrotechniky?

TIČR vyžaduje, abychom byli svéprávní ...

 • 5.05.2024
TIČR vyžaduje, abychom byli svéprávní ...
S ukončením platnosti legendární vyhlášky 50/1978Sb. se nám objevuje na scéně požadavek na svéprávnost. V původním předpisu byl ukryt v potvrzení o zdravotní způsobilosti. Noví, mladí čekatelé na osvědčení dle nařízení vlády 194/22Sb. nejsou zatížení minulostí a hledí na požadavky novým pohledem. V této souvislosti jsem zachytil úsměvný rozhovor dvou opravdu šikovných maturantů ...

KVALIFIKACE #5: O úplné profesní kvalifikaci

 • 11.04.2024
KVALIFIKACE #5: O úplné profesní kvalifikaci
Co to znamená mít "úplnou profesní kvalifikaci" a jak to souvisí s různými pracemi v elektrotechnice? Jak najít a pochopit informace o úplných profesních kvalifikacích v elektrotechnice? Co potřebuji k získání ÚPK, například jako "Elektrikář – silnoproud"? Jaké pracovní kvalifikace získat a jaké zkoušky složit, pro ÚPK? Co to znamená v praxi, když mám úplnou profesní kvalifikaci? Jaké práce mohu dělat a jaké ne?

#EH: Principy a důsledky elektrických výbojů a oblouků (1981)

 • 31.03.2024
#EH: Principy a důsledky elektrických výbojů a oblouků (1981)
Pokud chceme studovat různé aspekty elektrických jevů, včetně teploty výbojů blesku, vlivu ionizace vzduchu a negativních účinků elektrického oblouku, pak se nabízí studium na VUT, ČVUT ... Mnoho příležitostí k experimentům s různými kombinacemi materiálů a přístrojů k nalezení hledaného řešení. Ale zkus to jednodušeji. Opatrný vhled do problematiky pohledem do minulosti ...

Vysvětlení zkratky EMI (elektromagnetické rušení) pro středoškoláka

 • 24.03.2024
Vysvětlení zkratky EMI (elektromagnetické rušení) pro středoškoláka
Jak mohou naše každodenní elektronická zařízení, od mikrovlnných trub po Wi-Fi routery nevědomky rušit kritické bezpečnostní služby? Běžná domácí elektronika může skutečně způsobit vážné problémy, například v radiokomunikaci. Jaké dopady může mít elektromagnetická interference na důležité služby, například na řízení leteckého provozu nebo na komunikaci záchranných týmů? Jsou notebooky, chytré telefony a bezdrátová sluchátka součástí problému? Co můžeme dělat, ...

KVALIFIKACE #4: O profesní kvalifikaci vybraných elektrotechnických oborů

 • 11.03.2024
KVALIFIKACE #4: O profesní kvalifikaci vybraných elektrotechnických oborů
Mnoho z nás zajímá, jak budou v budoucnu vypadat noví "kvalifikovaní". Jaké úrovně dovedností jsou potřebné pro různé druhy prací v elektrotechnice a kolik typů kvalifikací v elektrotechnice existuje? Kde hledat informace o konkrétní práci v elektrotechnice? Co umět a jaké dovednosti znát, k získání kvalifikaci "Elektromechanik pro elektroenergetická rozvodná zařízení"? Hlavně, že se v tom vyznáme! Sledujte zde ...

KVALIFIKACE #3: O profesní kvalifikaci

 • 20.02.2024
KVALIFIKACE #3: O profesní kvalifikaci
Víte, jaký je hlavní účel a význam rozdělení pracovních činností na profesní kvalifikace (PK) a úplné profesní kvalifikace (ÚPK) v rámci NSK? Jak jsou definovány kvalifikační a hodnoticí standardy a jaký mají vliv na proces získávání PK? Jaký je proces získání osvědčení o PK a jak se liší od způsobu uznávání odborných způsobilostí podle různých legislativních předpisů? Jak je určována kvalifikační úroveň jednotlivých odborných kompetencí a ...

KVALIFIKACE #2: O národní soustavě kvalifikací

 • 7.02.2024
KVALIFIKACE #2: O národní soustavě kvalifikací
Tušíte co je významem Národní soustavy kvalifikací NSK? A výrazy úplná profesní kvalifikaci ÚPK a profesní kvalifikace PK? Jak NSK pomáhá lidem získat oficiální uznání svých profesních dovedností, které byly nabity mimo formální vzdělávací systém? Jaké jsou hlavní rozdíly mezi ÚPK a PK ve vztahu k trhu práce a jak jsou tyto kvalifikace využívány zaměstnavateli? Dle průzkumu na tyto otázky zná z pracujících málokdo odpověď ...

CM# Jak se chladí stroje

 • 31.01.2024
CM# Jak se chladí stroje
Umíte odpovědět? Vysvětlete, proč musíme elektrické stroje chladit a co by se stalo, kdybychom je nechladili. Popište rozdíly mezi chlazením vzduchem a chlazením kapalinou. Vysvětlete, jak teplo putuje elektrickým strojem a jak nám tepelný okruh pomáhá toto teplo správně odvést. Co přesně znamená ventilace v kontextu elektrických strojů? Jaký je rozdíl mezi ...

KVALIFIKACE #1: O čem se to bavíme?

 • 29.01.2024
KVALIFIKACE #1: O čem se to bavíme?
Co přesně znamená odborná kvalifikace a profesní kvalifikace v elektrotechnice podle pravidel v roce 2023? Jaký je hlavní rozdíl mezi úplnou profesní kvalifikací a profesní kvalifikací? Proč byla zavedena kategorie úplné profesní kvalifikace, když dříve v elektrotechnice neexistovala? Jak může někdo dosáhnout úplné profesní kvalifikace nebo profesní kvalifikace v elektrotechnice? Proč je důležité rozlišovat mezi úplnou profesní kvalifikací a profesní kvalifikací? Na tyto otázky odpoví krátký seriál ...
FIREMNÍ TIPY
Informační sešit je určen pro elektrotechniky. Při projektování elektrických instalací je klíčové zajistit ochranu proti požáru, a to prostřednictvím tří hlavních cílů. Zachování požárních úseků, zabezpečení únikových cest a zachování funkčnosti. Tušíte, jaké systémy přepážek mohou účinně zabránit šíření ohně mezi jednotlivými úseky? Jakými metodami lze zajistit bezpečnost únikových cest v případě požáru? Sledujte krátký pohled na tento katalog OBO ...
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Co je transformátor a jaký je jeho princip fungování? Jaké jsou hlavní části transformátoru a jakou mají funkci? Jak funguje transformace střídavého proudu v transformátoru? Proč jsou transformátory důležité pro přenos a distribuci elektrické energie? Jaký je rozdíl mezi primárním a sekundárním vinutím v transformátoru?
Světoznámá americká přehrada Hoover Dam na hranici Nevady a Arizony doznala změn. Při naší první návštěvě v roce 2006 byly viditelná první místa pilířů ve skalách. Dnes již chybí ke spojení mostu pouze desítky metrů ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Potřebujete transformátor, ale máte napjatý rozpočet? Co tedy ušetřit a raději se poohlédnout po kvalitně repasovaném kusu? Zajímá-li vás, jak v dnešní nesnadné ekonomické situaci snížit náklady při pořizování těchto druhů zařízení, tak bychom měli jeden tip ...
Jak výhodné je bydlet pod vedením vvn. A jak jsou nebezpeční sousedi když nesmyslně kopete na zahradě jámu. Vedení velmi vysokého napětí nad pozemkem, obzvlášť, když fázová lana mají průvěs nad vaším nejoblíbenějším místem, je doposud předmět diskuzí mnoha občanů a odborníků.
Sortiment energeticky úsporných světelných zdrojů zažil po "pádu" klasických žárovek nebývalý rozvoj a neustále je rozšiřován. Velkých změn doznaly jak variabilita tvarů, tak i účinnost a délka životnosti. Pojďme se podívat, co na to přední výrobce světelných zdrojů, společnost OSRAM ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933