Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Když si starší pár pořídil fotovoltaickou elektrárnu na základě slibů obchodníka, netušil, jaké problémy je čekají. Po výpadku elektřiny v obci zjistili, že jejich investice nefunguje tak, jak očekávali. Co způsobilo, že jejich FVE nebyla schopna ...

SU: K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré


Document Actions
Článek
Studentovo ucho si zapsalo přednášku o ochraně před elektrickým proudem a jak se vyhnout úrazům. Hlavně se zaměřuje na to, že elektrický proud může být nebezpečný a může způsobit škody, pokud není správně kontrolován. Text používá přirovnání k vodě, aby vysvětlil, jak funguje elektrický proud a napětí. Mluví také o tom, jak je důležité mít v domácnostech, kancelářích a na veřejných místech chrániče, které zabraňují úniku proudu. Jsou zmíněny i speciální bezpečnostní opatření, jako je používání nízkého napětí SELV v určitých prostředích a izolace elektrických obvodů, aby se zajistila bezpečnost.
Filip Horáček, ze dne: 13.01.2024
reklama


Dostali jsme záznam přednášky z vyučovací hodiny, která mnohé zaujala a přednášející je označován velice příjemným a přínosným. Neznáme město, školu, učitele. Věty jsme parafrázovali tak, aby sdělení zůstalo nezměněné. V samotném záznamu autor záznam a šíření povoluje.

Milé studentky a studenti, 
dnes se budeme věnovat možná nepříliš zajímavému, leč důležitému tématu. Řeč bude o ochraně před úrazem elektrickým proudem v různých prostorech. Předpokládám, že máte každý svou představu, co se může stát pokud nebude elektroinstalace správně provedená a nebude také v dobrém stavu. Na úvod upozorním, že nebezpečí které na nás číhá v těch pouhých "dvou vodičích" (myšleno dva rozdílné potenciály) je napětí a protékající proud. Zdůrazňuji to proto, že běžný občan může z médií (prakticky všechny televize i rádia) znát pouze proud. Hlasatelé totiž výraz "napětí" využívají k vyjádření jiných situací než těch ve spojení s fyzikou.


Ilustrativní proudový chránič

Pro snazší pochopení použiji analogii vody. Tedy výška hladiny = napětí a proud jako proud vody který vyrovnává hladiny spojených nádob. Před napětím se chráníme izolací a v případě proudu musíme zajistit jeho správnou cestu tedy, že teče tam, kam má a nezpůsobí žádnou škodu. Samozřejmě musíme omezit jeho maximální hodnotu jističem nebo pojistkou.

I přes to, že to málokoho napadá, připojování spotřebičů je věc, kterou je třeba brát vážně. zvláště tam, kde jeho použití může být vlivem prostředí nebezpečné.

Koho z vás napadá o jakém prostředí je řeč? ... ano vlhké, mokré ... také když spotřebič držíte v ruce a pracujete například v kuchyni, kde může být okolí vlhké nebo vodivé. Podobné nebezpečí jako venku, kde je každému jasné, že musíme být opatrní.

Jak mít nějak pod kontrolou ten tekoucí proud správnou cestou? Pro tyto situace existují opatření, která se vyvíjela po mnoho let. Jednou z nich jsou proudové chrániče. Tyto přístroje detekují, jestli někde neuniká proud tam, kde nemá, a pokud ano, rychle rozpojí elektrický obvod. Tyto chrániče jsou zásadní zejména v místech jako jsou koupelny, plavecké bazény, staveniště, ale i v domácnostech a jsou dnes již standardem v nových objektech.

V technických normách, myslím ČSN se dočtete, tedy dočetli byste se, pokud si zaplatíte přístup,
že normy specifikují, že doplňková ochrana pomocí proudových chráničů, které mohou být užívány laiky, a pro mobilní zařízení určená pro venkovní použití. Dokonce i osvětlení v domácnostech musí být dnes takto chráněno.

Když se bavíme o elektrospotřebičích v domácnosti, i když jsou určeny pro normální prostředí a zacházení, mohou nastat situace, kdy je potřeba přidat další ochranné prvky. Může to být způsobeno specifickým prostředím, ve kterém se spotřebič používá, nebo schopnostmi uživatelů. V těchto případech přichází na řadu citlivé proudové chrániče, které poskytují ochranu v situacích, kdy by mohlo dojít k mechanickému poškození izolace nebo k průniku vlhkosti.

Je také dobré vědět, že v různých místech nejen doma ale v kancelářích, továrnách, stavbách a veřejných místech, je důležité mít zařízení, které chrání před nebezpečím průchodu elektrického proudu tam, kde téci nemá. A to jsou proudové chrániče některými slaboduchými jedinci zlehčovány .

Pokud někdo pracuje v malém prostoru, kde se používají elektrické nářadí, musí se tam používat buď speciální bezpečné napětí, které se nazývá SELV, nebo každý přístroj musí mít svůj vlastní zdroj elektrické energie. To je proto, abychom předešli nebezpečí, že by elektrický proud mohl náhodně přejít z jednoho přístroje na druhý.

A nakonec, obvody SELV a ty, které mají každý spotřebič odděleně, musí být napájeny ze speciálních transformátorů, které splňují určité bezpečnostní normy. To znamená, že jsou bezpečně izolované a SELV obvody mají nízké napětí, což je bezpečné například pro elektrické přístroje v koupelně, jako jsou vany.

Takto ve stručnosti jsem uvedl základní princip a opatření, které musíme v elektrotechnice dodržovat pro bezpečný provoz a ochranu před úrazem elektrickým proudem. 

Máte-li jakékoli dotazy, nebo pokud byste chtěli více příkladů a vysvětlení, neváhejte se ptát.

Můj závěr: Jsem rád, když přednášející se ve svém výkladu neopírá pouze o znění zákonů, předpisů a norem. Pokud vysvětlí princip, je to všemi daleko lépe přijímáno.
Autor tohoto zápisu by rád věděl, zda se podobná témata vysvětlují i na jiných školách.

 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Definice průmyslových svítidel. Průmyslové svítidlo je speciálně navržené a vyrobené pro použití v průmyslových prostředích, kde může být vystaveno náročnějším podmínkám, jako jsou vyšší nebo nižší teploty, vlhkost, prach, chemikálie, mechanické nárazy a vibrace. Je konstruováno tak, aby odolávalo těmto extrémním podmínkám, a často splňuje specifické bezpečnostní a výkonové normy relevantní pro daný ...
Na výstavě Světlo v architektuře 2010 představila firma WILLIAMS originální řadu svítidel OCCHIO. Jedná se o zajímavě řešený modulární osvětlovací systém, který nabízí uživateli velké množství možných kombinací a způsobů pro kreativní řešení osvětlení ...
Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra). Sledujte, nebo si jen poslechněte premiéru archivního záznamu přednášky Jana Krejčího z posledních Odborných seminářů OEZ 2019, kdy jsme se měli možnost setkávat osobně. Co v této dobře připravené přednášce zaznělo? Jaké typy proudových chráničů používáme? Jak souvisí nasazení proudových chráničů s ČSN, které vstoupily v platnost v roce 2018. Popis a důvody nasazení více chráničů v rodinném domě a dozvíme se také o ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933