Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Přednáška o řadě výkonových jističů NZM vhodné pro systémy distribuce energie, od malých rozvaděčů po velké energetické rozvody. Univerzální použití zvyšuje možnosti návrhů, usnadňuje instalaci a zjednodušuje údržbu. Díky konektivitě a funkcím ...
  • Mezinárodní strojírenský veletrh 2024 se uskuteční 8.–11. října v Brně. Největší středoevropská přehlídka průmyslových technologií přiláká více než 12% firem navíc oproti loňsku, včetně vystavovatelů z 21 zemí. V pavilonu P se představí nové ...

Jaký byl kdysi rozdíl mezi nulováním a zemněním?


Document Actions
Jaký byl kdysi rozdíl mezi nulováním a zemněním?
Historicky, zemnění představovalo zásadní bezpečnostní prvek v elektroinstalacích, ačkoliv dnešní systémy mohou využívat odlišné techniky a normy. Ve své době zemnění spočívalo v fyzickém propojení kovových částí elektrických zařízení, se zemí. Tato metoda poskytovala účinnou ochranu proti elektrickým úrazům tím, že v případě izolační poruchy umožňovala nebezpečnému proudu uniknout do země, místo aby procházel tělem člověka. V praxi se toto zemnění realizovalo prostřednictvím zemnících vodičů, které byly připojeny k zemnícím bodům, jako jsou zemnící tyče zakopané v zemi, zajišťující bezpečný únik proudu do země a tím ochranu uživatelů před elektrickým úrazem. I když dnes jsou používány efektivnější metody ochrany, princip zemnění jako takový zůstává nezměněn a nadále je základem pro bezpečný provoz elektroinstalací.
Jiří Macháček, ze dne: 6.12.2023


Před mnoha lety se tu odehrála diskuse o tom, jak by měly být hodnoceny starší elektrické instalace vzhledem k tehdejším i současným normám. Diskutující se shodli, že staré instalace by měly být posuzovány podle norem platných v době jejich instalace. Pokud splňovaly tehdejší bezpečnostní normy a nevykazovaly závady ohrožující zdraví nebo bezpečnost, mohly zůstat v provozu. V případě, že již nesplňovaly bezpečnostní požadavky nebo měly závady, bylo nutné je upravit podle aktuálních norem. Diskuse zdůrazňovala význam znalosti historického kontextu a relevantních norem při posuzování těchto instalací. Ale tazatel se ptal na rozdíl mezi ochranou nulováním a zemněním!

I když se tyto pojmy v současných elektroinstalacích již běžně nepoužívají, je důležité rozumět jejich významu a účelu v historickém kontextu. Zatímco nulování se zaměřuje na ochranu systému a předcházení poškození, zemnění je primárně zaměřeno na osobní bezpečnost a ochranu před elektrickými úrazy. Obě metody společně přispívají k bezpečnému provozu elektrických zařízení.

Je tedy důležité rozlišovat mezi současnými požadavky na nové instalace a těmi, které byly platné pro instalace vytvořené v minulosti. Při revizích a hodnocení bezpečnosti je klíčové mít na paměti, že "staré" instalace nemusí vyhovovat současným normám, ale mohou být stále považovány za bezpečné, pokud vyhovují normám platným v době jejich instalace.A tak alespoň takto stručně ...


Nulování
Teorie:
Nulování byl proces, kde byl neutrální vodič (nulový vodič) spojen s ochranným vodičem v distribučním systému. Účelem nulování bylo zabránit v případě poruchy vzniku rozdílného napětí na kovových částech elektrických zařízení. Pokud došlo k poruše a fázový vodič se dotknul kovové části zařízení, nulování umožnilo přenos proudu zpět do zdroje přes neutrální vodič. Tím se aktivoval ochranný prvek (například jistič), který vypnul napájení a zabranil úrazu elektrickým proudem.Praktické zapojení:
V domácí instalaci byl nulový vodič spojen v elektrické rozvodné skříni s ochranným vodičem (zeleno/žlutým). Toto spojení zajišťovalo, že byl při poruše proud vedoucí kovovými částmi zařízení přiveden zpět do distribučního systému.

Zemnění

Teorie:
Zemnění byl proces, při kterém byly kovové části elektrických zařízení fyzicky spojeny se zemí. Cílem zemnění bylo ochránit uživatele před elektrickým úrazem tím, že poskytne cestu pro únikový proud do země v případě izolační poruchy. V případě izolační nebo jiné poruchy, kdy fázový vodič přijde do kontaktu s kovovou částí zařízení, zemnění umožnilo přenos proudu do země, což snižilo riziko elektrického šoku.Praktické zapojení:
V domácí instalaci byly kovové části zařízení (například kovové tělo pračky) spojeny se zemnícím vodičem, který byl napojen na zemnící bod v rozvaděči nebo na jiné vhodné zemnící zařízení. Toto spojení zajišťovalo, že při poruše proud uniká do země a ne přes tělo člověka.


Milan Bureš psal ...

Jan Bocek dodává ...
Soustavy rozvodu s uzemněným středem trafa ( TN a TT)


Nulování TN (terré, neutre) Zemnění TT+chránič
Střed trafa uzemněný (N) Střed trafa uzemněný (F)
Nulový vodič (Nn, PEN) Nulový vodič (Np, N)
Ochranný vodič (Np, PE) Ochranný vodič (F)
Kolik zásuvky spojený s Nn, PE Kolik zásuvky spojený s F
Podstata odpojení vadné části Podstata odpojení vadné části


Michal Kříž psal ...


Jak byste tuto "minulost" vysvětlili vy?

 

 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 33)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTTerminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933