Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Když si starší pár pořídil fotovoltaickou elektrárnu na základě slibů obchodníka, netušil, jaké problémy je čekají. Po výpadku elektřiny v obci zjistili, že jejich investice nefunguje tak, jak očekávali. Co způsobilo, že jejich FVE nebyla schopna ...

KVALIFIKACE #5: O úplné profesní kvalifikaci


Document Actions
KVALIFIKACE #5: O úplné profesní kvalifikaci
Co to znamená mít "úplnou profesní kvalifikaci" a jak to souvisí s různými pracemi v elektrotechnice? Jak najít a pochopit informace o úplných profesních kvalifikacích v elektrotechnice? Co potřebuji k získání ÚPK, například jako "Elektrikář – silnoproud"? Jaké pracovní kvalifikace získat a jaké zkoušky složit, pro ÚPK? Co to znamená v praxi, když mám úplnou profesní kvalifikaci? Jaké práce mohu dělat a jaké ne?
Vilém Gracias, Autorský článek, ze dne: 11.04.2024
reklama


Nacházíme se v době, kdy je potřeba dobrých elektrikářů víc než kdy jindy.Ovšem představa o tom, co představuje "dobrého elektrotechnika" dnes se podstatně liší s tím, co byl standard před třiceti lety. 

Dušan Havel, MPA, Český báňský úřad
Lenka Kovaříková, Národní pedagogický institut České republiky

ÚPK je definována jako „odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně všechny pracovní činnosti v určitém povolání“. ÚPK sestává z více kvalifikací, které tvoří úplné vzdělání. ÚPK je soubor jasně předepsaných PK. Pokud uchazeč splní všechny PK v tomto souboru, disponuje ÚPK, aniž by musel skládat další zkoušku z ÚPK.

Ukázka vyhledávání úplné profesní kvalifikace
Nejlépe bude opět si ukázat na praktickém případě, jak je řešena úplná profesní kvalifikace na veřejně přístupných webových stránkách NSK.


Zůstaneme u okna „Kvalifikace“ v NSK (jak to bylo popsáno u PK) a na pravé straně modré lišty nalezneme odkaz na „Úplné profesní kvalifikace, cesta k širšímu uplatnění“. Pokud otevřeme tento odkaz, zjistíme, že v elektrotechnice bylo vytvořeno (akreditováno) 5 ÚPK, a to:

 • Autoelektrikář (kód: 26-99-H/07)
 • Elektrikář (kód: 26-99-H/08)
 • Elektrikář – silnoproud (kód: 26-99-H/09)
 • Elektrotechnické a strojně montážní práce (kód: 26-99-E/03)
 • Elektrotechnik (kód: 26-99-M/01).

Výběrem jedné z nich lze pochopit, jak je nastavena struktura ÚPK. Zvolením například kvalifikace „Elektrikář – silnoproud“ (kód 26-99-H/09), se otevře okno, ve kterém lze zjistit, že ÚPK lze dosáhnout přeložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin PK:

 • Montér/montérka instalací (kód 26-017-H)
 • Montér/montérka elektrických rozvaděčů (kód 26-019-H)
 • Montér/montérka elektrických sítí (kód 26-018-H)
 • Montér/montérka hromosvodů (kód 26-021-H)
 • Montér/montérka slaboproudých zařízení (kód 26-020-H)

To tedy znamená, že všechny výše uvedené elektrotechnické PK lze rovněž vyhledat samostatně v NSK v odkaze „Profesní kvalifikace“ v oboru Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, kde každá z nich tvoří jednu z oněch 78 PK, které již byly zmíněny, a jejich vzájemným výběrem lze takto naplnit u uchazeče ÚPK, v našem případě v elektrotechnice.
Využití úplné profesní „elektrotechnické“ kvalifikace v praxi
ÚPK je z pohledu § 2 písm. a) bodu 5 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. nebo podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 3 vyhlášky č. 123/2022 Sb. odbornou kvalifikací v elektrotechnice a je tak rovnocennou kvalifikací například s „ukončeným středním vzděláním, středním vzděláním s výučním listem, středním vzděláním s maturitní zkouškou nebo s vyšším odborným vzděláním ze skupiny oborů 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika“ atd.

Možnost dalšího vzdělávání osoby s ÚPK
Osoba s ÚPK má další možnosti, jak se vzdělávat, a to těmito způsoby.

 • A. Podle zákona č. 561/2004 Sb. (tzv. školský zákon), tzn. absolvováním určitého oboru vzdělání a úspěšným složením zkoušky předepsané školským zákonem (závěrečná zkouška, maturitní zkouška)
 • B. Podle zákona č. 179/2006 Sb., a to jednou z následujících cest:

  1. Získáním v NSK požadovaných profesních kvalifikací a následným složením zkoušky (závěrečné nebo maturitní) předepsané pro obor vzdělání odpovídající dané ÚPK (existuje-li odpovídající obor vzdělání).
  2. Získáním v NSK požadovaných profesních kvalifikací a doložením již dříve získaného stupně vzdělání (v libovolném oboru), pokud je v NSK pro příslušnou ÚPK nějaký stupeň vzdělání předepsán (platí pro případy, kdy neexistuje obor vzdělání odpovídající dané ÚPK).

K možnosti dalšího vzdělávání uvedeného pod písmenem A lze doplnit, že podle § 113c zákona č. 561/2004 Sb. osoba s alespoň základním vzděláním, která podle zvláštního právního předpisu získala „profesní kvalifikace“ potvrzující ve svém souhrnu získání všech odborných způsobilostí stanovených podle NSK k řádnému výkonu všech pracovních činností vykonávaných v rámci určitého povolání, může, i bez předchozího vzdělávání ve střední škole a bez předchozího úspěšného vykonání zkoušek ze všech předmětů či jiných ucelených částí učiva stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání za všechny ročníky vzdělávání, získat stupeň vzdělání úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky nebo maturitní zkoušky v odpovídajícím oboru vzdělání. Ředitel školy s odpovídajícím oborem vzdělání umožní, na základě žádosti, této osobě vykonání závěrečné zkoušky nebo maturitní zkoušky v jím určeném termínu.

Pro úplnost je nutné dodat, že tato osoba může závěrečnou zkoušku nebo maturitní zkoušku konat, i pokud není žákem příslušné školy. V takovém případě zkoušku koná za obdobných podmínek, jako kdyby byla žákem školy.

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
Solid Team s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
S novými teleskopickými jímači je instalace jednodušší, rychlejší a dostupnější. Jímače, navržené pro snadný transport a snadnou montáž, přinášejí změnu postupů pro montéry všude. S teleskopickými jimači může jedna osoba bez problémů převézt a nainstalovat vše potřebné v jakémkoliv vozidle. Přečtěte si nebo sledujte v instruktážním videu, jak může tato novinka může zjednodušit práci na střechách ...
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Řešíte, jakou ochranu před bleskem zvolit? Co vám říká pojem oddálený hromosvod? Jak konstruovat tuto ochranu v různých podmínkách radí společnost Dehn. Nechybí výtažky z norem, tabulky a konkrétní postupy. Více zde ...
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
KOPOS Kolín dodává unikátní výrobek na trhu - praktické elektroinstalační lišty ELEGANT, které na trhu nabízí jako jediný výrobce. Vaše kabely vedené na stěnách s nimi budou v přehledném, bezpečném a především elegantním kabátě ...
Pojďme se krátce podívat tam, kde se dnes vychovávají budoucí elektrotechnici. Jaké mají dispozice k úspěšnému studiu elektrotechnického oboru? V jakém prostředí se pohybuje dnešní elektrikářský žák, učeň a student?
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933