Průběžný (elektrický) rozvod

Druh jednoduchého elektrického rozvodu, při kterém je na jeden samostatný obvod připojeno více spotřebičů, podružných rozvaděčů a pod.

Zdroj
ČSN 34 5141
Příbuzné termíny